اطلاعات تماس
تلفن
۴۴۲۷۵۶۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۴۴۲۷۵۶۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
کریمی ۹۱۹۳۵۵۰۲۴۴ ۰۰۹۸
تیرداد ۹۱۲۱۰۱۱۸۵۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران، فلکه دوم صادقیه، برج تجاری اداری گلدیس، واحد 1119

سالار کالا کیا

تامین تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و دریایی

ادامه...